VisitSilkeborg
Trækstien, kano, Gudenåen

3 børnevenlige vandreruter (flerdagsture)

Oversigt over børnevenlige flerdags-vandreruter i Danmarks Outdoor Hovedstad. 

Det er helt fantastisk at kunne dele sin passion og interesse sammen med sine børn. For vandrende elskede forældre kan det måske virke uoverskueligt at skulle have børn med på tur, men det er altså en oplevelse, der kan gavne alle og give gode minder, der varer evigt.

Flerdagsvandre ture med store og små børn er ikke en umulighed, men en helt fantastisk mulighed for at være mere sammen med sine børn og en langt federe ferieform end charterrejser syd på, hvis du spørger os. Det eneste det kræver er forberedelse og forventningensafstemning med børnene. Læs mere om hvad dette egentlig involverer her, hvor vi giver vores 10 bedste råd til forældre, der ønsker at vandre med deres børn.

Oversigt over børnevenlige flerdags-vandreruter i Danmarks Outdoor Hovedstad:

Trækstien/Pramdragerstien

Langs Gudenåen mellem Silkeborg og Randers løber den gamle Træksti som en vandresti, hvor du kan komme helt tæt på åen og naturen og har mulighed for enestående naturoplevelser. På dele af stien kan du også cykle. Trækstien er skabt for heste og pramdragere, der trak pramme med varer mellem Silkeborg og Randers især i anden halvdel af 1800-tallet.

Stien er ca. 70 km og varierer mellem trampe- og natursti, træ-sti og grusvej og kan være meget våd og svært tilgængelig på nogle strækninger og på nogle tider af året.

  • Længde: 70 km.
  • Estimerede tid: 5-8 dage alt efter, hvor lange strækninger i vil gå om dagen

Læs mere her.

Hærvejen

Hærvejen blev i 1700- tallet benyttet af handelsfolk i oksekærrer, studedrivere med deres dyr på vej til markeder i Tyskland og fromme kristne på pilgrimsrejse. Vejen gik dog i glemmebogen i slutningen af 1800-tallet, da jernbanerne holdt deres indtog.

I dag er Hærvejen både en vandre-, ride- og cykelrute, som byder på en spændende, historisk rejse tilbage i tiden. Langs Hærvejen er der etableret flere herberger i gamle kroer og på nedlagte landbrug. Derved får du i perioden 1. juni til 1. september mulighed for at sove under ydmyge forhold og i fællesrum, akkurat som det var tilfældet i middelalderen. 

  • Længde: ca. 250 km. i alt for Nordjylland til Tyskland. Mange går dog kun mindre etaper af ruten. Fra Viborg til Funder ved Silkeborg er ruten omkring 83 km. lang.
  • Estimerede tid: omkring 7-10 dage alt efter hvor lang en strækning I ønsker at gå (dette bygger på Viborg-Silkeborg ruten.

Læs mere om Hærvejen og find kort, praktisk information samt inspiration til overnatning på www.haervej.dk

Aarhus Silkeborg ruten

Oplev skovene, ådalene og de mange søer på en vandretur mellem Århus og Silkeborg over Skanderborg og Ry. Ruten går bl.a. gennem „Det Midtjyske Søhøjland“. Vandreruten, der er på ca. 64 km, kan i sommerperioden kombineres med en sejltur på Gudenåen og søerne mellem Silkeborg og Ry og på Skanderborg Sø.

Mellem Silkeborg og Ry (ca. 20 km) forløber vandreruten – på næsten hele strækningen – gennem et stort samlet skovområde. Her opleves strækninger med lysåben løvskov, tætte nåletræsbeplantninger, sumpe der afvandes af små vandløb og lysninger præget af eng eller hede. 

Karakteristisk for ruten mellem Skanderborg og Århus (23 km) er, at den næsten i hele sin længde krydser eller følger større vandløbsdale.

  • Længde: ca. 64 km.
  • Estimerede tid: omkring 3-5 dage.

Læs mere om ruten her.