Kort

Outdoormateriale til brug i undervisningen

Foto: VisitSilkeborg

Her finder du en oversigt over undervisningsmaterialer og inspiration til aktiviteter, der sikrer at jeres lejrskoleophold bliver sjovt og samtidig fagligt relevant.

Orienteringsløb

Find selv flere ruter og orienteringsløb https://findveji.dk/

Find vej på Himmelbjerget

Faste poster i Vesterskoven

Faste poster i Sønderskoven

På vej i Silkeborg

Undervisning med Kanon Natur

Insekter

Fisk

Svampe

Krybdyr og padder

Det store naturtjek

Vær med til at udforske og skabe ny viden om, hvordan den danske natur har det. Ved at bruge app'en NaturTjek kan du og din lejrskoleklasse registrere biodiversiteten i Danmark til forskningen.

Skoven i Skolen

Skoven i Skolen er et undervisningsprojekt om udeskole, som giver lærere og elever mulighed for at flytte undervisningen ud i skoven, til søen, kysten, det åbne land – eller ind i byens rum.