Grathe Hede

Slaget på Grathe Hede den 23. oktober 1157 var afslutningen på en borgerkrig om kongemagten mellem Svend, Knud og Valdemar.

De 3 havde længe ligget i strid om, hvem der skulle være konge over Danmark.

Imidlertid indgik de et kompromis, så Valdemar fik Jylland, Knud øerne og Svend fik Skåne. De afholdt derefter en forsoningsfest i Roskilde, men Svend lod sine mænd overfalde de to andre konger. Knud blev dræbt, mens det lykkedes Valdemar at flygte til Jylland, hvor han fik samlet en stor styrke. Og 23. oktober mødtes hans og Svends hære på Grathe Hede.

Slaget endte med at Svend måtte flygte. Han kom ud i nogle sumpe ved enden af Hauge Sø, hvor han mistede sine våben og rustning. Han blev senere taget til fange og dræbt med et øksehug.

Der er opsat et stenkors på Grathe Hede til minde om begivenheden. Mindestenen markerer samtidig stedet hvor Svend menes at være begravet.