skip_to_main_content

Grønbæk Kirke

Grønbæk Kirke regnes for en af egnens mest seværdige kirker. Muligvis bygget af samme bygmesterlaug som den gamle Viborg Domkirke.

Kirkens historie

Velbevarede romanske freskomalerier bag alter. Unik kragsten i korbuen, eneste af sin art i Danmark. Fritstående søjler omkring apsis, synlige tilmurede mands- og kvindedør.

Enestående døbefont i Gotlansk Hoburgmarmor med konstant ca. 150 l vand i fonten. Den eneste af sin
art i Danmark.

Kirken beliggende ved den gamle kongevej Skanderborg-Viborg, med Kong Erik Glippings jagthytte nord for kirken.

#visitsilkeborg #visitaarhusregionen