Gudenåen

Gudenåen

Photo: VisitSilkeborg
Attraktioner
Naturområder
Gudenåen er med sine 160 km Danmarks længste vandløb. Åen udspringer i Tinnet Krat nordvest for Tørring tæt på Vejle og har sit udløb i Randers Fjord ved Randers Bro.
Address

8600 Silkeborg

På sin vej til udløbet ved Randers i Randers Fjord har åen adskillige større tilløb, bl.a. af Mattrup Å, Salten Å, Funder Å, Gjern Å, Alling Å og Nørreå. Gudenåen løber desuden gennem flere større søer bl.a. Mossø, Gudensø, Julsø, Borre Sø, Silkeborg Langsø samt den kunstige Tange Sø.

Hærvejen, også kendt som Pramdragerstien, følger i store træk åen og er en smuk tur for det vandrende folk. Man vil få unikke naturoplevelser i et varieret og til tider svært tilgængeligt landskab. Nogle strækninger er renoveret med træ-stier - andre er mudrede og med højt græs. Hvis man ønsker at gå turen, skal man være opmærksom på, at den samme strækning, der med lav vandstand er en tør sti, efter regnvejr og med høj vandstand kan være nærmest oversvømmet.

Du kan læse mere om Trækstien og dens nuværende tilstand her.

Gudenåen - en dansk naturperle

Gudenåen er en af Jyllands naturperler og tiltrækker hvert år mange turister og nydere af naturen i øvrigt. 

Der er mulighed for at sejle i kano helt fra Tørring til udløbet i Randers Fjord. Desuden er det muligt at sejle med motor- og sejldrevne både på dele af Gudenåstrækningen. Sejler man langs Gudenåen vil man opleve end del variation i flora og fauna. Åen er nemlig hjemsted for mere end 80 plantearter, heraf 44 vandplantearter. Blandt hyppigt forekommende arter kan nævnes sumpplanterne brudelys, grenet pindsvineknop og høj sødegræs. 

Gudenåens fiskebestand er meget artsrig med bl.a. laks, ørred, ål, stalling, brasen, skalle og aborre m.v.

Læs mere om hvor du kan leje kano og kajak langs Gudenåen her.

Address

8600 Silkeborg

Facilities

Å

Afmærkede ruter

Vandreruter

Sidst opdateret af
VisitAarhus, Silkeborg