Himmelbjergruten

Den cirka 52 km. lange Himmelbjergrute tager dig igennem Søhøjlandet - fra Ry til Silkeborg nord om Himmelbjergsøerne og tilbage syd om søerne eller omvendt. Nyd det smukke, varierede og spændende landskab og Gudenåen som gennemløber søerne, og mærk højdeforskellen på 125 meter fra søfladen til Himmelbjergets top.

Download kortet i print-venlig version her

Himmelbjergruten tager dig gennem Søhøjlandet

Velkommen til Himmelbjergruten, der går fra Ry Station nord om Himmelbjergsøerne til Silkeborg Station og fra Silkeborg Station syd om søerne til Himmelbjerget.

I kan naturligvis starte og stoppe, hvor I vil men start f.eks. ved Silkeborg station og gå via Laven og Bryggebjerg til Ry, hvor I kan overnatte på Hotel Ry eller Knudhule Badehotel. Næste dag sætter I igen næsen mod Silkeborg, men nu via Himmelbjerget og Slåensø. Afhængigt af hvor I starter, kan I også overnatte på Skyttehusets Camping og Terrassen Camping.

Midt på strækningen kan I komme over søerne mellem Skyttehusets Camping og Ålekroen, hvor der i sommerhalvåret er indsat en soldreven færge. Således kan turen halveres. Turen kan også kortes af med hjælp af tog fra Sejs eller Laven.  

Fakta
Himmelbjergruten er i alt ca. 52 km lang og afmærket med røde pile og prikker på pæle. Pile viser, hvor du skal dreje, og prikker fortæller, at du er på rette vej og bare kan fortsætte.

Himmelbjergruten fører dig gennem et særdeles varieret og spændende landskab. Gudenåen gennemløber Himmelbjergsøerne, og fra søfladen og op til Himmelbjergets top er der en højde forskel på ca. 125 meter. 

Pælenes farve fortæller, om du er på private eller offentlige arealer.
Brune pæle står på private arealer, hvor du må færdes på veje og stier fra kl. 6 til solnedgang.
Røde pæle står på statens arealer og sorte på kommunale arealer. På offentlige arealer må du færdes
døgnet rundt – også uden for vej eller sti, hvis der ikke er hegnet eller skiltet anderledes.

Kombinerede ruter
Der er også mulighed for en tur ad Megelbanestien til Glarbo eller Vandreruten Aarhus-Silkeborg, som også er afmærket med røde pile og prikker. Vandreruten Aarhus-Silkeborg har flere fælles forløb med Himmelbjergruten. 

En tur ad Himmelbjergruten kan kombineres med de lokale ruter, der er afmærket med gule pile og prikker. Du kan se, hvilken rute du befinder dig på, da ruterne med jævne mellemrum er skiltet med navn. Ved P-pladser finder du informationstavler med oversigtskort, der viser, hvor du er, og hvilke ruter, du har i nærheden. I folderen over Himmelbjergruten kan du genfinde de farver og navne, som de afmærkede ruter er skiltet med.

Vil du gerne kombinere vandreturen med lidt afslapning, så kan turen også ses fra vandsiden af. Tag eksempelvis med en af Hjejlebådene, der sejler fra Ry, Laven og Himmelbjerget, eller lav turen til et ottetal ved at tage Solfærgen Søhøjlandet på tværs af åen ved Skyttehusets Camping.

Omvej i Silkeborg

I Silkeborg by går Himmelbjergruten over den gamle Jernbanebro ved Remstrup Å / Sejsvej. Det er IKKE muligt at passere Remstrup Å her, da broen er under ombygning til en ny vej, Nordskovvejen. Følg i stedet den lille sti og Sejsvej, langs Remstrup Å, ind til du når Havnen, hvor du krydser åen på Langebro/Århusvej. Gå derefter tilbage langs åen via Åhavevej eller Christian 8. Vej, til du når den modsatte side af den gamle Jernbanebro.

#himmelbjergruten #visitskanderborg #visitaarhusregionen