Naturstien (Silkeborg-Horsens)

Den nedlagte jernbane mellem Horsens og Silkeborg fører i dag cyklister, vandrere og ryttere gennem frodige ådale, gamle bøgeskove og det bakkede midtjyske Søhøjland.

Naturstien er for alle

Stien har asfaltbelægning i den ene side hvor cykler, kørestole, klapvogne og rulleskøjter nemt komme frem, mens en grusbelægning i stiens anden side især er for ryttere og vandrere. En 5 km lang strækning af banen fungerer som jernbane med veterantog i sommerhalvåret. Her følger naturstien skovveje.

Cykelrute

Bryrupbanen indgår i det regionale cykelrutenet. Mellem Horsens og Vinding følges regional cykelrute 31. Herfra fortsætter Bryrup- banestien vestpå til Vrads Station ad national cykelrute 4. Resten af turen til Silkeborg fortsætter ad regional cykelrute 13. Regional cykelrute nr. 33 ”Gudenådalen” krydser Bryrupbanestien mellem Tønning og Træden. Fra Silkeborg er der for vandrere mulighed for af følge Trækstien langs Gudenåen, Randers-Silkeborg eller vandreruten Århus-Silkeborg.

#naturstien #visitsilkeborg #visitaarhusregionen