VisitSilkeborg

Slåensø

Slåensø er en sø beliggende umiddelbart syd for Borresø i Silkeborg Sønderskov. Den er forbundet til Borre Sø af et afløb ved Millingbæk.
 
Søen er opstemmet cirka 2 meter, for, i sin tid at udnytte vandkraften, der har drevet både en benmølle, et savværk og en træskofabrik ved udløbet til Millingbæk.
 
Slåensø når en dybde af op til 12 meter. Den har kun tilløb af vand fra en række okkerholdige kilder på sydsiden, og ved deres udløb kan man flere steder se sumpagtige røde aflejringer. Med det begrænsede vandtilløb har søen meget rent vand.
 
Kilderne har i øvrigt været med til at give søen sit navn. Oprindeligt hed den Slaugen Sø, hvor "Slaugen" stammer fra det oldnordiske "Slagna", der betyder "springe".
 
Søen ligger i et meget kuperet terræn. Den er et yndet udflugtsmål med Kongestolen (82 m højt) umiddelbart syd for Slåensø, hvorfra der er en fin udsigt mod nord. Lige i nærheden står Danmarks højeste træ, en douglasgran, der er over 50 m. høj.

Der er en god vandresti rundt om hele søen.

Du kan finde en folder med kort over søen her.